Smatra╣ li da je volontiranje u lokalnoj zajednici korisno?
a) Da, jako je korisno 80,8%
 
b) Nisam siguran/na koliko je korisno 11,5%
 
c) Volontiranje je gubljenje vremena 7,7%
 
Ukupno glasova: 52
Zatvori prozor