2018-09-07 21:57:00

Siguran put "Od kuće do škole"

Predavanje kontaktpolicajca o sigurnosti u prometu na putu od kuće do škole.

Policajac jeodržao krtako predavanje o sigurnom ponašanju u prometu na putu o dkuće do škole.


Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar