2019-12-20 10:14:47

Provedba projekta „Sportaši na krilima konja“

Učenici naše škole u sklopu projekta „Sportaši na krilima konja“ redovito odlaze u Konjički klub Dunavski raj. Ondje sudjeluju u praktičnim radionicama vezanim za rad s konjima, kao što su timarenje i sedlanje konja, učenje o dijelovima opreme za konja, učenje jahačkih vještina te sudjeluju u brojnim drugim praktičnim radionicama.

Ovaj projekt rezultat je višegodišnje suradnje naše škole i Konjičkog kluba Dunavski raj iz Vukovara čiji je cilj upoznati učenike kako konji mogu pozitivno utjecati na psihičko zdravlje i dobrobit kako pojedinca tako i zajednice.

Jedna od aktivnosti održana je 19. prosinca 2019. godine, a sastojala se od poligona s preprekama, koji su učenici prelazili jašući konje. Čestitamo najhrabrijim i najuspješnijim učenicima!

 


Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar