2020-01-29 09:08:04

Predprijave za 1. razred za šk. god. 2020./2021.

U nastavku vijesti saznajte više o planu upisa u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. za Vukovarsko-srijemsku županiju.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA

V U K O V A R

Vukovar, 13. siječnja 2020.

Temeljem dopisa Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za obrazovanje, pozivamo roditelje/skrbnike djece dorasle za upis u 1. razred osnovne škole da obave

Obveznici polaska u osnovnu školu za šk. god. 2020./2021. su djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine.

Predprijave roditelji mogu obaviti u tajništvu Osnovne škole Nikole Andrića (u prostorijama Osnovne škole Antuna Bauera)

Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka 2020. podnijeti zahtjev Vukovarsko-srijemskoj županiji za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika za prijevremeni upis. Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole roditelji podnose Vukovarsko-srijemskoj županiji (na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za obrazovanje, Glagoljaška 27, 32 100 Vinkovci) na obrascu koji se nalazi na web-stranici (http://www.udu-vsz.hr/drust_obrasci.htm) ili na dnu ove stranice (obrazac 6). Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program osim zahtjeva dostavlja se i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Naglašavamo da se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u 1. razred osnovne škole provodi u onoj osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području.

 


Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar