2020-05-04 15:09:34

Preporuke za roditelje učenika od 1. do 4.razreda

Skraćena Uputa HZJZ-a o uvjetima za mogući dolazak učenika razredne nastave u školu.


Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar