2020-05-04 16:42:26

Obavijest za roditelje učenika od 1. do 4. razreda

Poštovani roditelji,

na temelju Zaključka o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID–19 Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. godine te Preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja za organizaciju rada u razrednoj nastavi i uputama za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave, a prije uključivanja učenika u razrednu nastavu od 11. svibnja 2020., Osnovna škola Nikole Andrića donosi sljedeće upute.

 Roditelj/skrbnik potvrđuje pisanom izjavom ravnateljici ustanove prije uključivanja djeteta u ustanovu:

1. da su oba roditelja/samohrani roditelj zaposlena te ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djeteta;

2. da dijete nema kroničnih bolesti (respiratorne, kardiovaskularne, dijabetes, maligne bolesti, imunodeficijencija, veća tjelesna/motorička oštećenja);

3. niti jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osobe s kojima je dijete u svakodnevnom kontaktu nemaju kroničnih bolesti (respiratorne, kardiovaskularne, dijabetes, maligne bolesti, imunodeficijencija, veća tjelesna/motorička oštećenja);

4. niti jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osobe s kojima je dijete u svakodnevnom kontaktu nisu u samoizolaciji ili karanteni i nisu u povećanom riziku zaraze virusom Covid-19, odnosno nemaju simptome zaraze virusom;

5. dijete nema povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili druge simptome bolesti poput gripe ili prehlade i drugih zaraznih bolesti;

6. učenik će u školsku ustanovu dolaziti i odlaziti u pratnji osobe koja ne boluje niti ima simptome bolesti COVID-19 i nije u povećanom riziku od nastanka bolesti COVID-19;

7. da su upoznati s Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u cjelini;

8. u slučaju promjene okolnosti navedenih u Izjavi pravodobno će izvijestiti razrednicu, odnosno ravnatelja i postupiti u skladu s Uputama HZJZ-a kao i drugim obvezujućim uputama i propisima.

Roditelji čije dijete ispunjava propisane uvjete i koji su se odlučili da njihovo dijete od 11. svibnja 2020. godine pohađa nastavu u školi dužni su ispunjenu i potpisanu Izjavu predati ravnateljici najkasnije do srijede, 6. svibnja 2020. godine, do 13 sati.

Nastava za učenike koji ostaju kod kuće i dalje će se odvijati putem nastave na daljinu u Školi na Trećem, odnosno virtualno i u komunikaciji s učiteljicom razredne nastave kao i do sada. Nastava u školi će biti organizirana u mješovitom modelu te će vas razrednica o detaljima organizacije nastave, mjerama i vremenu dolaska u školu (npr. 1. skupina u 8,00 sati, 2. skupina u 8,10 sati …), boravka u školi, odlaska iz škole i dr. pravovremeno obavijestiti.

Nakon što se formira odgojno-obrazovna skupina (do 9 učenika i 1 učitelj, ukupno 10 osoba), 14 dana ne primaju se nova djeca u skupinu.

Nastava iz predmeta koje učenicima ne predaje njihov učitelj razredne nastave (Engleski jezik, Vjeronauk, Glazbena kultura u 4. razredu, Njemački jezik u 4. razredu) neće se održavati za učenike u školi nego na daljinu kao i do sada. U školi se, također, neće održavati nastava TZK-a, kao i ostale tjelesne aktivnosti koje se provode u zatvorenom prostoru, sat razrednika, dopunska nastava, dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti.

 

Potpisanu Izjavu moguće je dostaviti na sljedeća dva načina:

Osobno donijeti Izjavu u vremenu od 10 do 13 sati u školu

Potpisanu izjavu skenirati ili fotografirati i poslati na e-mail ured@os-nandrica-vu.skole.hr

Samo potpisane Izjave koje su predane u navedenom roku smatrat će se valjanom prijavom za nastavu u školi od 11. svibnja 2020. godine.

Izjavu potpisuju oba roditelja, odnosno samohrani roditelj koji ima potpuno skrbništvo nad djetetom. U višečlanim obiteljima, Izjava se ispunjava i potpisuje za svako dijete posebno.

U slučaju dodatnih upita, molim, kontaktirajte na e-mail ured@os-nandrica-vu.skole.hr ili na tel. 032/416-824 i 032/414-654.

 

Uvjeti i Izjava su u skladu s Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te imaju za svrhu zaštitu djece, učitelja, zaposlenika škole, roditelja i svih ostalih s kojima su djeca u kontaktu i koji bi mogli biti ugroženi, u slučaju zaraze virusom COVID-19. Uputu HZJZ-a ste dužni u cjelini pažljivo pročitati i proučiti, prije nego ispunite Izjavu.

„Preporučuje se ostanak kod kuće djece i osoblja/djelatnika s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti. Ako ukućani osoblja/djelatnika imaju jednu od navedenih bolesti ili su starije životne dobi (65 i više godina), osoblje/djelatnici se tijekom boravka kod kuće pridržavaju mjera fizičkog razmaka u odnosu na ukućane kao i pojačane higijene, radi zaštite ukućana.

„Ostanak kod kuće kada je to moguće. Također potičemo ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati, s obzirom da broj djece u vrtićima i školama može biti takav da se mjere fizičkog razmaka u tim kolektivima neće moći poštovati. Budući da će se nastava na daljinu i dalje održavati, potičemo nastavak obrazovanja djece razredne nastave od kuće, u svim situacijama kad je to moguće.“                                                                                                       (Upute Hrvatskog zavoda za javno zdrastvo)

 

Primjerak Izjave možete pronaći na sljedećoj poveznici (lzjava o povratku u školu).

 

Zahvaljujem na razumijevanju i sudjelovanju u nastavi na daljinu s vlastitom djecom, te vas srdačno pozdravljam u nadi da će nas zajednička strpljivost dovesti do prevladavanja epidemiološke opasnosti.

 

Josipa Kotromanović Sauka, ravnateljica OŠ Nikole Andrića 


Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar