2020-05-05 19:35:26

Poruka ravnateljice roditeljima /skrbnicima

Dragi roditelji/skrbnici,

na samom početku, želim Vam se svima zahvaliti na suradnji i uloženom trudu tijekom prethodnih tjedana nastave na daljinu. Nadam se da će se suradnja i dalje nastaviti.

Kao što svi znamo, bliži se kraj nastavne godine te smo krenuli s vrednovanjem i ocjenjivanjem u nastavi na daljinu. Budući da je trenutna situacija svima nova, Ministarstvo je objavilo Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu kojih se svaka škola u svom radu na daljinu treba pridržavati.

 „U svim predmetima i razredne i predmetne nastave može se vrednovati aktivnost učenika preko diskusija i domaćih zadaća i tome pridodati barem jedna ocjena. Nadalje, u svakom predmetu, svakog razreda moguće je napraviti i jedan složeniji zadatak u obliku plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza ili problemskog zadatka, i takav se rad može vrednovati rubrikom ili nekim drugim načinom koji jasno prikazuje elemente i kriterije vrednovanja. Dakle, barem dvije ocjene do kraja nastavne godine može dobiti svaki učenik.“ (Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu)

Naime, preporuka je izbjegavati klasične pisane provjere znanja. Provjera znanja provodit će se kroz složene zadatke (istraživački rad, izrada plakata, prezentacije i sl.). Svaki nastavnik ima pravo odabrati način provjere znanja za koji smatra da je najbolji za njegov predmet. Također, svaki od ovih načina provjere znanja treba biti jasno određen, s jasno razrađenim kriterijima i realnim vremenskim rokom za rješavanje. U virtualnim zbornicama i učionicama trebaju se dogovoriti termini za predaju zadataka, slično kao i u nastavi u školi. Kriteriji vrednovanja aktivnosti učenika tijekom nastave na daljinu objavljeni su već neko vrijeme na web stranici škole. Kriteriji su jasno razrađeni i konkretni te su dostupni svima. Kod zadavanja složenijeg zadatka, nastavnici će dati i kriterije prema kojima učenici mogu provesti i samovrednovanje svog rada. Na taj način su svi učenici upoznati s onim što se od njih traži i u skladu s tim mogu na adekvatan način izraditi svoje zadatke te na kraju dobiti i odgovarajuću ocjenu. Prilikom rješavanja složenijih zadataka, učenicima je potrebna potpora učitelja i vršnjačka potpora kao i postupnost izrade uz povratne informacije učeniku na različitim stupnjevima izrade. Također, u takvom načinu provjere znanja do izražaja dolazi učenikova samostalnost i kreativnost.

Aktivnost i samostalnost u radu učenika treba prepoznati, poticati i pozitivno vrednovati, počevši od domaćih zadaća preko suradničkog učenja do samostalnog istraživanja. Cilj je da učenici postanu samostalni u učenju i svjesni vlastite odgovornosti za svoje učenje i rezultate. Aktivan je učenik onaj koji preuzima inicijativu, teži samostalnosti i potiče druge na učenje.  

Na kraju nastavne godine prilikom zaključivanja ocjena na jednaki način uzimat će se u obzir ocjene i rad tijekom nastave na daljinu, kao i one iz ostatka nastavne godine.

Dragi roditelji/skrbnici  želim čestitati svima nama, jer zajedničkim snagama uspješno rješavamo sve izazove koje pred nas stavlja nastava na daljinu i postižemo hvalevrijedne rezultate. Znam da ćemo jednako uspješno riješiti i proces vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi na daljinu koji je pred nama. Zato Vas molim da nam i dalje sva pitanja, prijedloge, sugestije, pritužbe i pohvale uputite na poznate službene mail adrese učitelja, razrednika, stručne službe i mene ravnateljice (ured@os-nandrica-vu.skole.hr).

Često sam Vam u našim zajedničkim susretima znala reći da Osnovna škola Nikole Andrića nije zgrada i moderna oprema. Osnovna škola Nikole Andrića su učenici, djelatnici i roditelji/skrbnici koji zajedno, sada virtualno, sudjelujemo u odgoju i obrazovanju naših dragih učenika.  Osnovna škola Nikole Andrića smo svi MI.

Stoga, želim Vama  roditeljima/skrbnicima, našim dragim učenicima i svim djelatnicima Osnovne škole Nikole Andrića da  zdravi i zadovoljni privedemo kraju ovu specifičnu nastavnu godinu, nastavu na daljinu.

 

Šaljem Vam virtualni zagrljaj,

 

Vaša ravnateljica

 

Objedinjeni rezultati ankete roditelja i učenika Osnovne škole Nikole Andrića


Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar