2020-05-27 14:45:51

Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj

Svake godine 22. svibnja obilježava se  Međunarodni dan bioraznolikosti. Odlukom Hrvatskog sabora  od  2003. godine  na  Međunarodni  dan bioraznolikosti obilježava se i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

Pojam biološka raznolikost obuhvaća svu različitost života na Zemlji. Sve gene svih vrsta, ekološke sustave i krajolike. Do sada je na Zemlji otkriveno 1,75 milijuna vrsta, no znanstvenici smatraju da ih je mnogo više, gotovo 13 milijuna, a po nekim procjenama i do 100 milijuna. Očuvanje okoliša i prirodne bioraznolikosti ključ je za stvaranje zdrave i održive budućnosti. Vrste danas izumiru tisuću puta brže nego što bi to bilo bez utjecaja čovjeka. Time se narušava stabilnost ekosustava čije će posljedice na kraju osjetiti čovjek. Danas se u svijetu ulažu veliki napori u popravak uništenog i povratak izgubljenog.

Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja zahvaljujući svom specifičnom geografskom položaju na razmeđi četiri biogeografske regije te s karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima. Velika raznolikost kopnenih, morskih i podzemnih staništa rezultirala je bogatstvom vrsta i podvrsta.

Tako su učenici 6. a razreda pomoću svojih kreativno izrađenih diorama prikazali tu biološku raznolikost i međusobnu povezanost organizama.


Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar