2020-06-05 08:33:35

Započinju prijave kandidata s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja

Više informacija o upisima učenika s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja možete pronaći u nastavku vijesti.

Kao i prijašnjih godina, Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji zadužen je za prijave u sustav kandidata koji nastavu pohađaju uz primjerene oblike školovanja.

Roditelji učenika s Rješenjem i učenik kandidat trebaju pismeno na propisanom obrascu iskazati svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju. Na obrascu je bitno navesti programe i škole redom kako bi željeli da ih učenik upiše (i navesti ukoliko žele program na srpskom jeziku).

Temeljem popunjenog obrasca Upisno povjerenstvo Ureda može u sustav unijeti navedene odabire za pojedine kandidate. Uz popunjeni obrazac, škola će Uredu državne uprave dostaviti i stručno mišljenje HZZ-a te Rješenje o primjerenom obliku školovanja koje učenik prati. 

Popunjeni obrasci i prilozi trebaju biti dostavljeni Uredu državne uprave najkasnije do 23. lipnja 2020. godine kako bi se učenici mogli upisati na ljetnom roku. Ukoliko se rok ne bude ispoštovao, navedeni učenici će morati upisivati srednju školu na jesenskom roku. 

Za sve nejasnoće, roditelji i učenici se mogu obratiti pedagoginji i psihologinji škole broj telefona: 099 273 02 54.


Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar